Warunki zatrudnienia obcokrajowców w Polsce

rozmowa kobiety mezczyzny przy stoliku na ktorym znajduje sie laptop

W dużych miastach można zauważyć, że jest bardzo wielu obcokrajowców. Przyjeżdżają oni do naszego kraju z wielu powodów. Nauka w szkole wyższej, przyjazdy turystyczne czy odwiedziny kogoś bliskiego to powody, dla których obcokrajowcy przyjeżdżają do Polski. Jednak niewątpliwie najpopularniejszym powodem, dla którego osoby zza granicy przyjeżdżają do nas to możliwość podjęcia pracy. Coraz więcej osób przyjeżdża do Polski w celu znalezienia lepszej, bardziej płatnej pracy. Jakie warunki powinien spełnić obcokrajowiec, aby mógł legalnie podjąć pracę w Polsce? I jaka kara może spotykać pracodawcę, który nielegalnie zatrudnia obcokrajowca? Sprawdź!

Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce – warunki

Aby zatrudnić cudzoziemca pracodawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych zadań. Na pewno osoba, która zatrudnia cudzoziemca musi sprawdzić, czy cudzoziemiec posiada ważny dokument, który uprawnia go do przebywania na terenie Polski, należy zrobić kopie takiego dokumentu oraz przechowywać go przez cały okres powierzania pracy cudzoziemcowi. Takim dokumentem jest karta pobytu. Obowiązkowe jest zawarcie umowy między zleceniodawcą a pracownikiem w formie pisemnej na warunkach, które zawiera zezwolenie na pracę dla cudzoziemca. Umowa ta powinna być przetłumaczona i zrozumiała dla obu stron. Należy również informować cudzoziemca, czy praca którą zamierza podjąć zostanie przedłużona. Każdy pracodawca, jeśli zatrudniony zmieni miejsce zamieszkania, zakład pracy, przerwie lub zakończy pracę zobowiązany jest poinformować w ciągu 7 dni wojewodę.

rozmowa kobiety mezczyzny przy stoliku na ktorym znajduje sie laptop

Kary dla pracodawców zatrudniających nielegalnie pracowników

Każdy pracodawca, który zatrudnia cudzoziemców nielegalnie przebywających na terenie państwa może odpowiedzieć za to grzywną, a nawet więzieniem. Grzywna powyżej 3 tysięcy nakładana jest na pracodawców, którzy powierzają pracę cudzoziemcowi nieposiadającemu ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego do legalnego przebywania na terenie kraju. Grzywna lub kara za ograniczenie wolności może przysługiwać również za przestępstwa, które polegają na powierzeniu pracy małoletniemu cudzoziemcowi przebywającego nielegalnie, równoczesne powierzenie pracy wielu cudzoziemcom przebywających nielegalnie albo powierzenie pracy cudzoziemcowi będącemu ofiarą handlu ludźmi.

mezczyzna z turbanem na glowie trzymajacy dokument

Zobacz także